Mäklarstatistik

Denna etikett är associerad med inlägget 4

Bopriser : mäklarna tror 5% uppgång per år kommande femårsperiod

Som helhet väntar mäklarna att priserna under den kommande femårsperioden ska stiga med i genomsnitt 4,8 procent per år för bostadsrätter och 5 procent för småhus, enligt SBAB’s senaste mäklarbarometer. Omräknat till kronor innebär detta, om förväntningarna slår in, att en bostadsrätt i centrala Stockholm, som idag kostar kring 94 000 kronor per kvadratmeter, kommer … Fortsätt läsa

Nya låneregler påverkar bostadspriserna

Bostadspriserna och belåningen är åter i fokus. Samtidigt som det kommer årssiffror som visar att  de ökar  glunkas det om strängare krav på amortering. Kopplat till nya regler, finns det en mycket intressant grej som sticker ut i prisstatistiken. Bostadsrättsettor har rusat upp i pris (+14%). Trots bolånetaket, lyder analysen. På grund av bolånetaket säger jag. … Fortsätt läsa

Trendbrott eller bara paus i prisnedgången?

Bostadspriserna står still just nu, typ. Nasdaq OMX Valueguard-KTH boprisindex (HOX) har den senaste månaden gått upp i riket som helhet med en procent. HOXSWE står nu på 148 vilket är knappt fyra procent lägre än den högsta noteringen från mars 2011. Utvecklingen den senaste månaden är likartad för bostadsrätter och villor. Läs mer hos … Fortsätt läsa

Trendbrott på bostadsmarknaden

Man ska inte längre räkna med att det går som en dans att sälja bostaden. Köparna har blivit mer försiktiga och avvaktande. Det börjar märkas i försäljningssiffrorna. Senaste Mäklarstatistik visar att under mars har priserna på bostadsrätter i centrala Stockholm och i Storstockholm fallit med 3 respektive 2 procent och för villor med 2 procent, … Fortsätt läsa

Beställ boken!

Köp den här!

Hur köper man billigt och säljer dyrt? Varför blev boendet en livsstil? Hur stabila är bopriserna egentligen?